Náš Servis

Naši servisní technici disponujú najnovším zariadením a technickým vybavením na poskytovanie celého rozsahu predpísanej údržby a opráv na udržanie platnosti vašich záruk.

Je dôležité uvedomiť si, že autorizovaný predajca značky JOHN DEERE konkuruje na trhu opráv kvalitou opráv aj cenou . Máme všetkých  mechanikov vyškolených v školiacich strediskách JOHN DEERE, ktorí disponujú najnovšími poznatkami o servisovaní poľnohospodárskej a komunálnej techniky. Ako jediný sme autorizovaný na vykonávanie záručných opráv. Zverte údržbu a opravy do správnych rúk a výsledkom je maximálne využitie vášho stroja s kompletným prehľadom potrieb a stavu vášho stroja.

V roku 2018 sme zvýšili celkovú kapacitu servisnej plochy z 3 970 m2 na 5 700 m2. Bolo otvorené nové predajno-servisné stredisko v Tovarníkoch. Zvýšená kapacita plochy servisu je zárukou, že vaše stroje môžu byť včas opravené v príslušných servisných strediskách a pripravené na sezónne práce v požadovanom termíne.

 

 

 

Desať prikázaní obsluhy strojov

  1. Kontrola hladiny kvapalín pred spustením stroja
  2. Premazanie všetkých potrebných miest – nezanedbať dennú údržbu
  3. Studený motor nechať bežať na nízkych otáčkach
  4. Pred zastavením zohriateho motora nechať motor vychladnúť pri nízkych otáčkach
  5. Predsezónna príprava stroja odborným servisom
  6. Posezónna kontrola stroja – EXPERT CHECK
  7. Dodržanie údržbových intervalov – používaj kvapaliny odporučené výrobcom
  8. Vždy natankovať čisté a kvalitné palivo
  9. Udržiavaj čistotu stroja
  10. Pri akýchkoľvek problémoch kontaktuj odborný servis