Servis Školenie obslúh

Ročné preškolenie obsluhy na traktory a samohybné stroje.

Školenie, na ktoré sa zákazník môže prihlásiť, zahŕňa preopakovanie základných bodov pri obsluhe a údržbe stroja. Na základe aktívnej besedy sa obsluha dozvie o technických problémoch v reálnych podmienkach či aktuálne informácie od výrobcu pri nastavení stroja v rôznych poľných podmienkach so zameraním na správne vybavenie, kontrolu, ovládanie a používanie, robia z obsluhy profesionálov vo svojej triede. Preškolenie zahŕňa aj aktuálne informácie v prípade zmeny legislatívnych predpisov v SR.

 

Praktické nastavenie stroja v poľných podmienkach – 1x ročne.

Servisný technik alebo kompetentná osoba na základe požiadania zákazníka zaškolí obsluhu stroja priamo v teréne.

Zaškolenie zahŕňa nasledovné oblasti:
Traktor

správne nahustenie pneumatík podľa konkrétnych podmienok, stanovenie veľkosti závažia pre správne rozdelenie hmotnosti traktora na prednú a zadnú nápravu, stanovenie optimálnej hodnoty prekĺzu hnacích kolies traktora, správne pripojenie náradia na trojbodový záves a vonkajšie okruhy, nastavenie automatického režimu motora a ovládanie funkcií automatickej prevodovky

Obilný kombajn

správne pripojenie žacieho stola a adaptérov, automatické nastavenie kombajnu na zberanú plodinu, postup činnosti pri riešení kvality zberu

 

Samohybné rezačky

správne pripojenie adaptérov Pick Up a Kemper, správne nastavenie podávacieho a rezacieho ústrojenstva, správne nastavenie miagača zŕn a metača

 

Samohybné postrekovače

správna voľba postrekovacích trysiek, nastavenie postrekovacej dávky, správne nastavenie a používanie automatických funkcií a systému AutoTrac

 

Školenie obsluhy na používanie AMS komponentov – 1x ročne.

Uvedené školenie slúži na prehĺbenie vedomostí z oblasti ovládania automatických funkcií stroja ako sú: AutoTrac, dokumentácia, klient, farma, pole, stroj, náradie a pod. Okrem toho má obsluha možnosť zopakovať si postup vytvárania výnosových a aplikačných máp, ako sa vytvárajú hranice pozemkov, spôsob ovládania sekcií a systému i-tecPro, prenos dát a pod.

 

Preškolenie na používanie JDLink a operačného centra.

Operačné stredisko na MyJohnDeere je vaše centrálne miesto pre pripojenie k vašim strojom, poliam a realizovaným prácam. Jednoducho sa používa, je prístupné z akéhokoľvek zariadenia s internetovým pripojením, kde si môžete zobraziť a analyzovať svoje informácie prostredníctvom niekoľkých kliknutí. Zákazník, ktorý má predplatený tento program, bude podrobne oboznámený s používaním MyJohnDeere.