Service advisor

Pomocou programu Service Advisor je možné vykonávať nasledujúce úkony:

  • Monitorovať prevádzku alebo riadenie daného uzla (prevodovka, motor, atď.).
  • Testovať alebo skalibrovať daný uzol.
  • Načítať a vymazať chybové kódy z jednotlivých riadiacich jednotiek.
  • Zmeniť nastavenia a konfiguráciu stroja.
  • Prehrať softvér v riadiacich jednotkách.

Monitorovanie prevádzky stroja:

Každá riadiaca jednotka obsahuje tzv. Adresy, na ktorých je možné načítať dáta. Buď ide len o tzv. „Čítaciu“ adresu, kde je možné zistiť hodnotu z nejakého snímača (napätie, teplota, tlak, atď.), alebo ide o tzv. vkladaciu adresu, kde je možné meniť nastavenie a konfiguráciu stroja.

Interaktívne testy:

Prostredníctvom týchto testov možno skontrolovať, či daný celok pracuje správne. Napríklad riadiaca jednotka motora si otestuje všetky elektrické obvody, „zahýba“ si s aktívnymi členmi (vstrekovače, elektrický aktuátor VGT, EGR ventil atď.) a zároveň skontroluje hodnoty zo snímačov, či sú v špecifikácii. Ak počas testu riadiaca jednotka zistí nejakú nezrovnalosť, zobrazí príslušný chybový kód. Hlavnou výhodou týchto testov je, že sa vykonáva tzv. Za kľudu, kedy nie je potrebné simulovať prevádzkové podmienky stroja.

Interaktívna kalibrácia:

Riadiaca jednotka si počas kalibrácie „obchytáva“ a optimalizuje riadenie daného uzla (motora, prevodovky, hydraulického systému atď.). Počas prevádzky stroja dochádza k opotrebovaniu jednotlivých komponentov, čo vedie k zhoršovaniu konania. Opätovným kalibrovaním je potom možné zaistiť správne ovládanie daného uzla, ale aj predĺžiť životnosť jednotlivých komponentov, napr. na prevodovke typu „Powershift“ dochádza k postupnému opotrebovaniu lamiel hydraulických spojok a bŕzd, čo môže viesť k trhaniu a hrubému radeniu stroja. Ak je však prevodovka pravidelne kalibrovaná, riadiaca jednotka je schopná upraviť si časy plnenia a vypúšťania jednotlivých elementov v závislosti na opotrebení. Výsledkom je potom hladké radenie prevodových stupňov a dlhšia životnosť komponentov prevodovky.

Chybové kódy:

Ak riadiaca jednotka zistí nejakú nezrovnalosť, napríklad hodnota zo snímača nie je v danej špecifikácii, alebo odozva zo snímačov nezodpovedá predchádzajúcemu riadeniu, tak vyšle tzv. Chybový kód. Po načítaní chybového kódu prostredníctvom programu Service Advisor má technik možnosť si rovno otvoriť príslušný diagnostický postup, ktorý ho systematicky vedie krok za krokom a pomáha tak k rýchlemu odstráneniu problému.

Nahranie nových softvérov:

Počas životnosti stroja môže dôjsť k vylepšeniu niektorého softvéru. Napríklad je pridaná nová funkcia alebo sa vylepší riadenie daného uzla. Prostredníctvom programu Service Advisor možno v priebehu niekoľkých minút vykonať prehranie softvéru riadiacej jednotky.

Diaľkové pripojenie:

Pri strojoch, ktoré sú vybavené tzv. „John Deere Link“, možno väčšinu vyššie uvedených činností vykonávať na diaľku prostredníctvom internetu (bez potreby fyzického pripojenia na stroj), čo môže výrazne skrátiť prestoj stroja a tým ušetriť zákazníkovi peniaze.