Informácie o firme

Agroservis spol. s r.o.

Hadovská cesta 6

945 01 Komárno

IČO: 31 441 751
IČ DPH: SK 2020 412 812

Zápis v obchodnom registri:
Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3422/N

Kontakt na náhradnédiely:

Tibor Farkas

Email: tibor.farkas@agroservis.sk

Tel.: 0904 563 174