FarmSight

Komplexné riešenie pre poľnohospodárov John Deere FarmSight

Zabudnite na služby zákazníkom vykonávané jednotvárne a uniformne dlhé obdobie dozadu. FarmSight prináša zákazníkom Agorservisu revolúciu v starostlivosti o zákazníka a jeho stroje. Prepojenie moderných technológií, inteligentných strojov, nástrojov presného poľnohospodárstva a proaktívneho prístupu tímu špecialistov zo spoločnosti Agroservis vám prináša potešenie z dennodennej tvrdej práce v poľnohospodárstve.

Farmsight servisné balíky

Naše FarmSight servisné balíky

Balík štandard

Balík štandard

Ultimate povznáša prevádzkyschopnosť a výkonnosť na novú úroveň. Zahrňuje záložné vybavenie.¹

Balík premium

Balík premium

Premium zvyšuje prevádzkyschopnosť a zlepšuje výkon pomocou špičkových nástrojov s diaľkovým prístupom.

Balík ultra

Balík ultra

Balík Select vám ponúka podporu, ktorá zvýši vašu výkonnosť a produktivitu. S odbornou pomocou po vašom boku budete za každých okolností na všetko pripravení.